Дніпровська гімназія № 96 імені Д. І. Решетняка Дніпровської міської ради

 

Педагогічний колектив

 

 

 

 

 

 

 

2021 - 2022 навчальний рік

 

Кадрове забезпечення

 

  

В школі працює 67 педагогічних працівників, у тому числі директор, 3 заступника директора з НР, 1 заступник з НВР, 1 практичний психолог, 2 бібліотекарі, 2 сумісники, 1 декретчиця.

89 % від загальної кількості працівників мають вищу освіту, 6 вчителів мають середню спеціальну освіту.

У закладі працює:

 • Вчителів – 67 осіб
 • Обслуговуючий персонал – 20 осіб.

Педагогічні працівники мають:

Кваліфікаційні категорії:

 • «спеціаліст вищої категорії» -  34 особи
 • «спеціаліст I категорії» - 6  осіб
 • «спеціаліст II категорії» - 5 осіб
 •  «спеціаліст» - 19 осіб

Педагогічні звання:

 • Відмінник освіти України – 5 осіб
 • «Вчитель-методист» - 24 особи
 • «Старший вчитель» - 5 осіб

 

У закладі працює:

 • Педагогів пенсійного віку – 20 осіб
 • Технічних працівників пенсійного віку – 4 особи

Таким чином, якісний склад педагогічного колективу школи на початок навчального року становив:

 

                Педагогічне звання, кваліфікація

Кількість

%

«Вчитель-методист»

24

35

«Старший вчитель»

5

7

Вища категорія

34

53

I категорія

6

12

II категорія

4

8

Спеціаліст

8

15

     Всього      67      100

 

 

   

 

   

 

 

Елементи 1—10 з 69.
Моргуль Наталія Леонідівна
Моргуль Наталія Леонідівна
site administrator
30 лист. 2023 11:39
Болгов Максим Володимирович
Болгов Максим Володимирович
Педагог-організатор
29 трав. 2023 14:25
Теліпко Наталія Володимирівна
Теліпко Наталія Володимирівна
Учитель украінської мови та літератури, народознавства
30 черв. 2021 09:58
Мінаєва Ельвіра Василівна
Мінаєва Ельвіра Василівна
Вчитель історії
22 бер. 2021 10:30
Безгінова Тетяна Федорівна
Безгінова Тетяна Федорівна
Учитель музичного мистецтва
15 бер. 2021 12:21
Рассохіна Анна Андріївна
Рассохіна Анна Андріївна
Учитель початкових класів
9 груд. 2019 15:18
Дерун Катерина Іванівна
Дерун Катерина Іванівна
Учитель географії
22 бер. 2019 06:31
Скібіна Ірина Олександрівна
Скібіна Ірина Олександрівна
Учитель початкових класів
22 бер. 2019 04:50
Касьянов Богдан Олександрович
Касьянов Богдан Олександрович
Заступник директора з НВР, учитель фізики
20 бер. 2019 03:11
Шепотенко Тетяна Олегівна
Шепотенко Тетяна Олегівна
Учитель фізкультури
19 бер. 2019 05:18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПРАВА ВЧИТЕЛІВ
 
- захист професійної честі, гідності;

- самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров’я учнів; 

- участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

- проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи; 

- виявлення педагогічної ініціативи; 

- позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

- участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

- підвищення кваліфікації, перепідготовку;

- отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років у порядку, визначеному законодавством України;

- на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;

- об’єднання у професійні спілки та інші об’єднання, діяльність яких не заборонена законодавством.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

 
 
 
ОБОВ'ЯЗКИ ВЧИТЕЛІВ

 
Педагогічні працівники зобов’язані:

- забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;

- сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

- сприяти зростанню іміджу навчального закладу;

- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

- виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

- готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

- захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

- постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

- виконувати Статут навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

- виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою;

- брати участь у роботі педагогічної ради;

- проходити у встановленні терміни обов’язкові медичні огляди
.
 
Пріоритетні напрямки роботи:

   

- Забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту, виховання громадянина України;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особисто підготовленої до професійного самовизначення;

    - виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав та свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

    - розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

    - реалізація прав учнів на вільне формування політичних світоглядних переконань;

    - виховання свідомого ставлення до свого  та здоров’я  інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;

    - створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину, суспільство.