Дніпровська гімназія № 96 імені Д. І. Решетняка Дніпровської міської ради

 

Виховна робота

 

 

Виховна система школи є ядром загальношкільного механізму цілеспрямованого формування соціального досвіду вихованців. вона враховує:

 • соціальне замовлення;
 • досягнутий рівень сформованості в учнів окремих соціальних якостей і соціального досвіду;
 • особливості і традиції школи.виховна система школи спрямована на реалізацію національної доктрини розвитку освіти україни у ххі столітті та концепцію виховання дітей та молоді у національній системі освіти.

Базується виховна система на меті і завданнях, змісті, формах і методах виховання, діагностиці виховної роботи.

    

Метою виховної роботи школи є:

 • створення та поліпшення умов для отримання кожним учнем освіти відповідно до інтересів, нахилів, потреб особистості, надання всім учням можливості для самореалізації;
 • формування і розвиток високоінтелектуальної, свідомої особистості з громадянською позицією, готової до конкурентного вибору свого місця в житті;
 • формування цілісної особистості, яка має такі гуманістичні риси, як доброта, чуйність, милосердя, увага, толерантність, совість, чесність, повага і любов до людей.


   Основними завданнями виховної роботи у школі є:

 •  формування особистості патріота України, який усвідомлює свою належність до сучасної європейської цивілізації;
 • виховання особистості демократичного світогляду й кульури;
 • забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей;
 • створення й розвиток цінностей громадянського суспільства;
 • виховання в учнів свідомого ставлення до власного здоров’я, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя;
 • розвиток у дітей та молоді творчих здібностей, підтримка обдарованих дітей та молоді.

 

  Основні принципи виховання:

 • самоорганізація, самостійність, самовиховання, самоврядування і самоаналіз;
 • творчість – основа діяльності;
 • колектив формує яскраву неповторну індивідуальність;
 • виховання звички турбуватися про людей та отримувати від цього задоволення;

    Наша школа покликана стати тим місцем для особистості учня і вчителя, де буде духовно збагачуватись кожен учасник навчально- виховного процесу, де буде формуватись громадянська зрілість і особиста відповідальність за свій вклад у національно-культурне відродження України у розбудову держави.
На сучасному етапі розвитку суспільства педагогічний колектив школи, розуміючи потребу докорінного переосмислення виховної системи, насамперед виходить з таких позицій:
• визнання того, що школа - навчальний заклад, покликаний відповідати потребам і умовам сучасного стану соціального розвитку України;
• школа має бути конкурентноздатною й престижною, а це можливо лише в режимі неперервного розвитку і творчого пошуку прогресивних технологій, методик зростання професіоналізму на педагогічному та управлінському рівні.
   Вирішуючи ці завдання школа має забезпечувати  різні види діяльності в широкому  спектрі позакласної сфери-гуртковій, профільній, спортивній, художньо-естетичній роботі, максимально сприяючи розвитку і самовизначенню особистості дитини.
   Вирішення поставлених завдань можливе лише в атмосфері доброзичливості, довіри, співробітництва, відповідальності на всіх рівнях шкільного педагогічного простору.

 

Стан виховної роботи школи за 2016 – 2017 навчальний рік

На виконання основних положень Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку Української держави, Указу Президента України від 13.10.2015 №580 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Указу Президента України від 12.06.2015 №334/2015 «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді» , відповідно до Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, прийнятої на засіданні Колегії МОН України 26.03.2015, затвердженої наказом МОН України від 16.06.2015 №641, наказу управління освіти та науки Дніпровської міської ради від 16.06.2015 «Про організацію та проведення заходів з реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді у навчальних закладах міста», цільової комплексної програми „Обдарована дитина”, згідно з річним планом на 2016-2017 навчальний рік по КЗО «СЗШ № 96» ДМР з виховної роботи школи про виховну діяльність педагогічного колективу здійснювалася відповідно до обраної теми: «Розвиток творчого потенціалу вчителя і учнів шляхом впровадження педагогічних технологій та модернізованого змісту».

 

Розроблені пріоритетні напрямки виховної роботи школи у 2016–2017 навчальному році:

 • національно – патріотичне виховання: формування свідомого громадянина України, патріота, професіонала;
 • фізичне та екологічне виховання: забезпечення повноцінного розвитку дітей, охорони та зміцнення їхнього здоров’я, формування фізичних здібностей особистості, виховання бережливого відношення до природи, сприяння емоційному та естетичному розвитку школярів;
 • родинне виховання: гармонізація родинного й суспільного виховання;
 • правове та превентивне виховання: виховання особистості демократичного світогляду й культури, яка не порушує прав і свобод людини, з повагою ставиться до традицій культури народів світу; виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя. Навчально-виховна тема школи: «Модернізація навчального предметного середовища через застосування нових технологій: підвищення ефективності уроку як основної форми організації навчально-виховного процесу; формування в учнів національно-патріотичного бачення сучасності; активізація роботи з обдарованими учнями».

 

У серпні 2016 року була спланована робота МК класних керівників. Протягом I семестру було проведено засідання МК класних керівників з теми: «Як створити оптимальні умови для дітей, їх повноцінного розвитку і саморозвитку», «Виховання громадянської свідомості учнів», «Труднощі в роботі класних керівників», психолого–педагогічні консиліуми «Проблеми важковиховуваних учнів», «Психологічна адаптація учнів до нових умов навчання і виховання у школі ІІ ступеня», психолого-педагогічний практикум «Соціально–педагогічні форми роботи з сім’єю».

 

Науково–методична та організаційна робота класних керівників скоординована методичними комісіями класних керівників. На засіданнях МК вивчалися питання як теоретичного, так і практичного характеру при роботі над проблемною темою.

 

Високу оцінку отримали відкриті виховні заходи:

- «Справедливість – основа прав!» (9-Б кл., Федченко Г.І.)

-«Моральні норми в культурі українського народу» (11 кл., Курченко Т.М.)

- «Моє місто – моя гордість» (10 кл., Касьянов Б.О.)

- «Свято праці й бережливості» (4-А кл., Семененко А.І.)

- «Як мушкетери врятували Новорічне свято» (1-А кл., Олексенко Л.М.)

- «Славетні імена в історії Дніпропетровська» (6-Б кл., Дерун К.І.)

- «Я обираю майбутню професію!» (9-А кл., Бондаренко А.В.)

- «Здорова родина – запорука здорової держави!» (9-Б кл., Федченко Г.І.)

- «Права людини починаються з дитини» (7-А кл., Шелюжко М.В.)

- «Осінній бал» (8-А кл., Лимар О.М.)

- «Дивосвіт природи»(5-Б кл., Котеленець Н.Ф.).

 

Проведено: 

 • місячники: безпеки дорожнього руху (вересень 2016 р.), здоров’я (жовтень 2016 р.), здорового способу життя (листопад 2016 р.), оборонно–масової роботи на честь 26-річчя Збройних сил України (з 08.12 по 26.12.2016 р.), всеобучу (жовтень 2016 р.), громадянського виховання (січень 2017 р.), естетичного виховання, пропаганди робітничих професій (лютий 2017 р.), родинно-побутової культури (березень 2017 р.), профорієнтаційної роботи (квітень 2017 р.), оборонно- масової роботи (з 09.04 по 09.05.17 р.);
 • тижні: правових знань (20.10 - 26.10.2016 р.), олімпійського руху (09.09 - 13.09.2016 р.), безпеки в побуті (21.10 - 25.10.2016 р.), образотворчого мистецтва та музики (04.02 - 08.02.2017 р.), правових знань (16.02-29.02.2017 р.), Шевченківські дні (12.03 - 14.03.2017 р.), книги (06.04-12.04.2017 р.), знань безпеки життєдіяльності (20.04 - 24.04.2017 р.);
 • декади: героїко–патріотичного виховання щодо відзначення 73-ї річниці визволення міста та 72-ї річниці визволення України (14.10 - 24.10.2016 р.), інвалідів (02.12 - 10.12.2016 р.), пам'яті Чорнобильської трагедії (15.04 - 26.04.2017 р.);
 • дні: Всесвітній день боротьби зі СНІДом, пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 рр. та політичних репресій в Україні, вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, партизанської слави, здоров’я, знань, людей похилого віку, учителя, інвалідів, Соборності України, День Європи, День рідної мови, Всесвітній день цивільної оборони, Міжнародний жіночий день, Міжнародний день боротьби з тютюнопалінням, День захисту дітей, День Гідності і Свободи, День захисника України, Пам'яті Небесної Сотні.

 

З метою виховання свідомого громадянина, патріота України були сплановані та проведені години спілкування „Мій край – моя історія жива”, „Яким є ідеал сучасної молодої людини, громадянина України ?”, „Жнива пам’яті і скорботи”, конкурси малюнків „Барви рідного краю” (1 - 4 кл.), „Ми живемо в Україні” (5 -11 кл.), навчально-дослідницька гра «Україна – на шляху до Європи», свято «Вінок українському Кобзареві !», спортивні змагання «Нащадки козацької слави» (5 - 11 кл.).

До Дня Захисника України проведені уроки мужності з запрошенням воїнів АТО, проведена акція милосердя (вітання ветеранів, що проживають у мікрорайоні школи), проведено конкурс малюнків та газет, активно працювала група „Пошук”, продовжує роботу щодо залу бойової слави.

До 73-ї річниці визволення міста та Дня пам’яті та примирення і 72-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війни, проведені урочиста лінійка із запрошенням ветеранів, операція „Дзвіночок” та акція милосердя, (вітання ветеранів Другої світової війни що проживають у мікрорайоні школи), відвідані експозиції історичного музею ім. Д.І. Яворницького, музею АТО, проведено конкурси малюнків та стінгазет, активно працювала група «Пошук».

 

Належна увага приділялась розвитку інтелектуальних та творчих здібностей дітей, тому на виконання програм «Творча обдарованість», «Діти Дніпропетровщини» та Програми розвитку школи до 2017 р. у жовтні – листопаді 2016 року пройшов шкільний тур олімпіад з базових дисциплін, у якому взяли участь 245 учнів 5 – 11 класів. Призові місця здобули 36 учнів школи, які приймали участь у міських олімпіадах.

Активну участь взяли учні школи міжнародних, районних та міських конкурсах.

Учениця школи взяла участь у районному конкурсі юних літераторів “Собори наших душ” (Мироненко Іванна, учениця 8-А класу у номінації «Проза»).

Активно працювали органи учнівського самоврядування - рада лідерів ШДР та “Країни Веселкової”.

 

На досить високому рівні досягнення учнів у виховних заходах, а саме:

 • переможець міської програми «Лідерський марафон-2017» лауреат I ступеня у номінації «Художнє читання» Рогожа Анна, учениця 11 класу;
 • переможець у районному турі міського конкурсу читців української поезії Кошовий Данило, учень 8-Б класу, I місце);
 • II місце у районній виставці-конкурсі «Замість ялинки – зимовий букет» посіла Калмикова Валерія, учениця 1-В класу;
 • II місце в номінації «Художнє читання» районного конкурсу читців сучасної та класичної української поезії «І твоя, Кобзарю, слава не вмре, не поляже!» посів Ланцов Денис, учень 3-А класу;
 • I місце в номінації «Вокал» районного конкурсу «Зоряне коло» посів Руденко Владислав, учень 11 класу, Чумак Софія, Чумак Олександра, Юдіна Аніта, учениці 9–Б класу;
 • III місце посіла Дубовська Діана, учениця 2–А класу, в номінації «Хореографія» районного конкурсу «Зоряне коло»;
 • за I місце у районному турі конкурсу «Зоряне коло» нагороджено колектив «Денс-НОВА»;
 • III місце у міському конкурсі на кращу ілюстрацію до творів Еліни Заржицької казки «Легенди про козаків» посіла Лахно Вероніка, учениця 8-А класу.

У районних, міських та міжнародних фестивалях активну участь прийняла шкільна театральна студія «Натхнення». У районному конкурсі «Театральні обрії» студія посіла перше місце в номінації «Краща режисерська робота», а Дмитро Єлизаренко, учень 11 класу, посів І місце в номінації «Краще виконання юнацької ролі». У листопаді 2016 року студія прийняла участь у міжнародному багатожанровому фестивалі «Усі зірки Галактики-2016», де посіли два перших і одне друге місце, керівник Маньковська О.С.

Театр моди «Екстрім» з колекцією «В ніч на Івана...» прийняли участь у районному та міському фестивалі театрів моди «На подіумі юнь, краса та гармонія», де хлопці і дівчата, представивши міфічні костюми русалок, посіли призові місця, керівник Маньковська О.С.

Учні 3-А класу взяли участь у районному конкурсі «Полчаса на чудеса» (керівник Шкут Н.В. ).

Шкільна команда нашого закладу посіла перше місце у змаганнях «Козацький гарт» в рамках Олімпіади «Сузір’я спорту» серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста.

 

З метою забезпечення повноцінного розвитку дітей, охорони та зміцнення здоров’я учнів, формування фізичних здібностей особистості в школі працювали секції: ручний м’яч, баскетбол, стрітбол (керівник Марадудін В.В.), “Кіокушинкай” (керівник Кагальницький Б.П.), туристичний гурток (керівник Нікітюк В.І..), проводилась роз’яснювальна робота про роль фізичної культури та спорту в житті людини. Традиційними стали спортивне свято “Козацькі розваги”, футбольні та волейбольні змагання, день спорту.

 

Активно працювали органи учнівського самоврядування: рада лідерів ШДР та “Країни Веселкової”. На високому рівні проведені новорічні вистави для учнів 1-11 класів, акції милосердя, день самоврядування.

 

На внутрішкільному обліку на початок року знаходяться 4 учня. З ними постійно проводилась індивідуальна робота шкільним психологом, соціальним педагогом, класними керівниками, адміністрацією, вчителями, представниками ради лідерів ШДР, ради профілактики школи, закріплені шефи-наставники. Ці учні мали доручення, їх виконання перевірялося і періодично заслуховувалося на засіданнях Ради профілактики, організовані зустрічі з представником кримінальної поліції Новокодацького району Фандєєвої А.І. та дільничним інспектором мікрорайону школи. Питання з профілактики правопорушень і злочинів заслуховувалося неодноразово на Раді профілактики, Раді школи, видано наказ по школі.

 

У системі проводилась робота серед учнів 7-11 класів щодо небезпечності вживання спиртних напоїв, наркотиків, тютюнопаління. Проведено конкурс газет “Скажемо СНІДу – НІ!”, написані диктанти соціальної спрямованості, показано кінофільми даної тематики. Видано накази по школі “Про профілактику наркоманії” та « Про заборону тютюнопаління» у 2016- 2017 навчальному році.

 

В школі працювали гуртки естетичної спрямованості: «Юний художник» (керівник Іванцова Л.М.) , Театральна студія «Натхнення» (керівник Маньковська О.С.).

 

У системі проводились рейди-огляди стану навчальної книги, зовнішнього вигляду учнів, рейди “Урок”, “Перерва”, «Діти вулиці», « Комп’ютер».

 

Вся позакласна робота з трудового виховання була спрямована на формування в учнів трудових навичок. Було організовано чергування в кабінетах, закріплена територія за класами для постійного прибирання. За підсумками 2016-2017 навчального року краще в цьому напрямку працювали учні 7-Б, 8-А, 9-Б, 10, 11 класів (класні керівники Захарченко Л.Г., Лимар О.М., Федченко Г.І., Касьянов Б.О., Курченко Т.М.).

 

З метою підготовки до майбутньої трудової діяльності організовані зустрічі з представниками різних навчальних закладів, складено плани сумісної профорієнтаційної роботи з цими закладами.

 

Допомагала у вирішенні виховних питань співдружність школи з районною дитячою бібліотекою, школою мистецтв № 4 та районним будинком творчості дітей та юнацтва. Традиційно частими гостями та помічниками в організації та проведенні загальношкільних, класних свят були батьки учнів школи.

 

Проведені батьківські педвсеобучі, так 23.10.2016 р. в усіх класах прочитані бесіди класними керівниками для батьків:

- 1-4 класи «Почуйте серцем голос вашої дитини. Помилки батьків. Чи можна їх уникнути»;

- 5-8 класи «Шкідливим звичкам скажемо – НІ»;

- 9-11 класи «Тільки від мене залежить моє здоров’я».

25.12.2016 р. в рамках батьківського педвсеобучу у 5-8 класах психологом прочитана лекція для батьків «Етико-психологічна роль родини».

Для батьків учнів 1-4 класів проведено практичний семінар «Відносини в молодій сім’ї».

А для батьків учнів 9-11 класів класні керівники провели бесіди щодо патріотичного виховання «Україна - єдина країна».

Тематика батьківського педвсеобучу на ІІ семестр 2016-2017 навчального року:

 • 16.02.2017 р. 1-4 класи – «Роль дитини у вихованні моральних почуттів дитини»

- 5-8 класи – «Вплив сім’ї на формування особистості дитини»

- 9-11 класи – «Організація позашкільного часу підлітка».

 • 20.04.2017 р. 1-4 класи – «Виховання навичок та звичок культури поведінки в

сім’ї»

- 5-8 класи – «Краса землі в твоїх руках, людино!»

- 9-10 класи – «Із родинної педагогіки: хто і що виховує наших дітей?»

 

Були організовані екскурсії по м. Дніпро. Вихованці туристичного гуртка приймали участь у змаганнях із спортивного орієнтування.

 

Активну участь у шкільному житті за підсумками 2016-2017 навчального року брали наступні класні колективи: 2-А, 2-В, 3-А, 4-Б, 6-А, 7-А, 8-Б, 9-Б, 10,11.

 

За підсумками 2016-2017 навчального року відмічається цілеспрямована робота таких класних керівників: Скібіна І.О., Олексенко Л.М., Семененко А.І., Касьянов Б.О., Курченко Т.М., Федченко Г.І., Лимар О.М. Але матеріали внутрішкільного контролю свідчать про те, що є ряд недоліків, а саме: недостатнє спілкування класних керівників з учнями в позаурочний час, недостатній контроль за відвідуванням учнями школи, їх поведінкою та успішністю, немає постійного зв’язку з батьками учнів (Бондаренко О.О.), недостатній рівень підготовки позакласних заходів (Пугач А.М., Петренко В.А.).

 

СЗШ № 96 активно співпрацювала з культурними закладами міста:

 

Назва закладу

Скільки разів відвідали

Дата відвідування

Кількість відвідувачів

Театр опери та балету

2 рази

20.09.2016

65 учнів

30.11.2016

32 учнів

Театр МЧС

1 раз

22.05.2017

31 учнів

Новорічна казка у будинку творчості

1 раз

19.12.2016

150 учнів

Художній музей

1 раз

23.10.2016

20 учнів

Історичний музей ім. Д.І. Яворницького

1 раз

24.05.2017

30 учнів

Анатомічний музей ДМА

1 раз

24.05.2017

30 учнів

 

 

 

         

 

 

 

2017 - 2018 н.р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 січ. 2018

Профорієнтація в школі: робімо свій вибір

У 9-Б класі пройшов профорієнтаційний захід, який провели представники ДНЗ "Дніпровський центр професійно-технічної освіти туристичного сервісу"

 

 

 

 

 

25 груд. 2017

Декада початкових класів завершено

Цього року декада тривала з 11 по 22 грудня

 

 

 

 

22 груд. 2017

Солодкі призи переможцям!

Відбулося нагородження призерів конкурсу-огляду на краще новорічне оформлення класної кімнати в стилі улюбленої казки. Дякуємо усім учасникам і вітаємо переможців!!!

 

 

 

21 груд. 2017

З прем'єрою!

Молодша група шкільної театральної студії "Натхнення" напередодні новорічніх свят подарувала однокласникам виставу "Новорічні пригоди Маші і Віті"
 

 

 

 

 

20 груд. 2017

Новорічний настрій - в кожен клас!

У школі пройшов новорічий огляд-конкурс "Моя класна кімната - найоригінальніша"

 

 

 

 

19 груд. 2017

З днем Святого Миколая!

Сьогодні у Дніпропетровськом державном академічном театрі опери та балету відбулося свято для дітей соціально незахищених категорій

 

 

 

 

19 груд. 2017

"Повертайтеся живими!" Малюнки школярів - бійцям АТО

15 грудня учні 8-А класу відвідали полк «Дніпро-1». На знак вдячності за змістовну екскурсію і для надання підтримки нашим військовим, учні намалювали серію малюнків іпередали їх бійцям

 

 

 

 

18 груд. 2017

Свято до дня Святого Миколая

Учні школи побували на районному святі і отримали подарунки від Святого Миколая

 

 

 

 

 

15 груд. 2017

Екскурсія учнів в полк "Дніпро-1"

15 грудня проведено екскурсію для учнів 8-А класу на базі полку патрульної служби поліції особливого призначення (ППС ПОП) «Дніпро-1»

 

 

 

 

 

15 груд. 2017

14 грудня - День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чернобильскої АЕС

До пам'ятної дати в класах пройшли виховні години

 

 

 

 

 

13 груд. 2017

Пронизливий меморіал пам'яті

Учні 11 класу разом з вчителем історії Шелюжко М.В. відвідали музей «Пам’ять єврейського народу і Голокосту в Україні» та ознайомилися з його експозицією

 

 

 

 

8 груд. 2017

10 грудня – Міжнародний День захисту прав людини

Упродовж тижня в школі проходили заходи, присвячені правам людини і правам дитини у тому числі

 

 

 

 

4 груд. 2017

Байдужість – найстрашніший ворог людини

3 грудня у світі відзначають Міжнародний день людей з інвалідністю

 

 

 

 

 

1 груд. 2017

"Не дай СНИДу шанс !"

У рамках Всеукраїнської акції "16 днів проти насильства" у школі відбувся загальношкільний день розповсюдження інформації про ВІЛ/СНІД

 

 

 

 

30 лист. 2017

Спадкоємці козацької слави

Учні 3-Б і 4-В класів взяли участь у заході в межах проекту "Козацька слава"

 

 

 

 

 

29 лист. 2017

Учні восьмих класів відвідали виставу театра імені Т.Г.Шевченка «Сто тисяч»

Одним з основних завдань школи є ознайомлення учнів з культурною спадщиною України, з творчістю її талановитих синів та дочок. І одним з найкращих творів української драматургії є п'єса І.Карпенко-Карого "Сто тисяч"

 

 

 

 

 

28 лист. 2017

Загальношкільна акція "Мамин вихідний". Приєднуйся!

Акція «Мамин вихідний» - це чудова нагода нагадати своїм матусям, як сильно Ви їх любите та цінуєте. Також це можливість проявити себе

 

 

 

 

 

27 лист. 2017

27 листопада у школі стартувала Всеукраїнська акція "16 днів проти насильства"

Акція розпочалась з загальношкільного «Дня обіймів»

 

 

 

 

 

 

24 лист. 2017

Творчі зустрічі літературно-обдарованих дітей

Переможець районного конкурсу «Собори наших душ» учениця 4-А класу Олеся Маньковська взяла участь в засіданні літературного клубу "Барви слова"

 

 

 

 

23 лист. 2017

Музична школа подарувала незабутній концерт

Сьогодні до нас у гості прийшли вихованці музичної школи № 14, серед них немало учнів нашої школи. Вони були раді виступити перед своїми однокласниками

 

 

 

 

 

20 лист. 2017

Спалахнули нові зірочки в сузір'ї зірок!

Шкільний театр моди "Екстрім" став лауреатом І ступеня Міжнародного багатожанрового фестивалю "Усі Зірки Галактики". Вітаємо!!!

 

 

 

20 лист. 2017

Вітаємо лідера школи Скіру Анну (11 клас), яка стала дипломантом міського фестивалю лідерських талантів "ЛІДЕР-ФЕСТ"!

Фестиваль відбувся 17 листопада в міському Палаці дітей та юнацтва

 

 

 

 

 

14 лист. 2017

Оприлюднено результати відбіркового туру міського конкурсу юних літераторів «Собори наших душ»

Вітаємо ученицю 4-А класу Маньковську Олесю з перемогою у номінації «Поезія»!

 

 

 

 

 

13 лист. 2017

Родинна подорож рідним містом

11 листопада учні, батьки та вчителі школи здійснили екскурсію у рамках проекту "Найкраще місто на Дніпрі"

 

 

 

 

 

7 лист. 2017

Оприлюднено результати відбіркового туру міського конкурсу "Півгодинки на цікавинки"

Вітаємо команду учнів 4-А класа, яка виборола ІІ місце!

 

 

 

 

 

1 лист. 2017

30 жовтня учні 2-Б і 3-Б класів відвідали Музей історії лоцманів Дніпровських порогів

Школярі ознайомилися з історією дніпровських лоцманів, предметами їх побуту та звичаями

 

 

 

 

 

30 жовт. 2017

Солодкі канікули

У майстерні карамелі учні 2-Б і 3-Б класів побачили, як замішують ингридиенты для карамелі, процес перетворення карамелевої маси в красиві карамельки. І, звичайно, дегустація!

 

 

 

 

30 жовт. 2017

Цікаві канікули

Учителя Никитюк В.І. і Бондаренко А.В. провели пізнавальну вікторину "Рідний край" для учнів 6-Б і 5-А класів

 

 

 

 

 

27 жовт. 2017

Заняття-гра "Веселі канікули"

Шкільний психолог Денис О.С. розповіла першокласникам як весело і безпечно провести шкільні канікули

 

 

 

 

26 жовт. 2017

"Ми не схожі, але рівні"

Заняття з елементами тренінгу у 3-Г класі провела шкільний психолог Денис О.С.
 

 

 

 

25 жовт. 2017

Веселі і безпечні каникули

Напередодні осінніх канікул шкільний психолог Денис О.С. провела цикл профілактичних бесід з учнями початкової школи

 

 

 

25 жовт. 2017

Парад костюмів на Хеллоуїн

25 жовтня учні 4-А, 3-А і 2-А класів ближче ознайомилися з традиціями Англії та Америки і надзвичайно весело святкували Halloween

 

 

 

 

23 жовт. 2017

"Миля миру" у Дніпрі

Команда нашої школи взяла участь у традиційному легкоатлетичному пробігу "Миля миру"

 

 

 

 

20 жовт. 2017

Озеленення шкільного подвір'я

Учні 8 -х класів разом з вчителем Нікітюк В.І. висадили дерева

 

 

 

 

 

19 жовт. 2017

Півгодинки на цікавинку

Команда учнів 4-А класа взяла участь у відбірковому турі міського конкурсу "Півгодинки на цікавинку"

 

 

 

 

 

18 жовт. 2017

Ім аплодують глядачі країн Європи та Азії

17 жовтня учні восьмих класів відвідали театр опери і балету

 

 

 

 

 

17 жовт. 2017

Екскурсія в минуле

13 жовтня 2017 року учні 6-Б класу відвідали історичний музей

 

 

 

 

 

17 жовт. 2017

Козацька Покрова на Старій Самарі

13.10.2017 року відбулося урочисте відкриття міського етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри "Сокіл" ("Джура")

 

 

 

 

14 жовт. 2017

14 жовтня - День українського козацтва

Свято до Дня українського козацтва відбулося у 5-В класі

 

 

 

 

 

13 жовт. 2017

Святковий концерт до Дня Захисника України

14 жовтня - День захисника України

 

 

 

 

 

2 жовт. 2017

Уроки фінансової грамоти для школярів

Учні 6-А класу відвідали відділення Приватбанку

 

 

 

 

 

 

21 вер. 2017

21 вересня - Міжнародний день миру

П'ятикласники провели флешмоб з нагоди відзначення Дня миру в Україні

 

 

 

 

 

19 вер. 2017

Безпека на дорозі - безпека життя!

Дніпровські поліцейські провели профілактичну гру-бесіду для молодших школярів

 

 

 

 

 

18 вер. 2017

Петриківка – душа України

16 вересня учні 2-Б і 3-Б класів відвідали мальовниче село Петриківка

 

 

 

 

 

11 вер. 2017

День міста-2017

В день святкування Дня міста, учні школи взяли участь у святковій карнавальній ході "Дніпро - ти краще місто на землі"

 

 

 

 

10 вер. 2017

День міста-2017

Фітнес марафон “Дніпро-фітнес-Штурм”
 

 

 

 

1 вер. 2017

С початком нового навчального року!

1 вересня святом Першого дзвоника почався новий навчальний рік

 

 

 

 

 

2016 - 2017 н.р.

 

1 черв. 2017

Ось і літо настало!

У Дніпрі, як і в усій Україні, сьогодні святкують День захисту дітей

 

 

 

 

 

30 трав. 2017

Екологічна акція "Збережем природу Придніприв'я"

Учні п'ятих класів закликають жителів мікрорайону берегти природу прибережної зони Дніпра

 

 

 

 

 

26 трав. 2017

Свято останнього дзвоника 2017

Для тридцяти трьох випускників нашої школи пролунав сьогодні "останній дзвоник"

 

 

 

 

 

23 трав. 2017

Подорож учнів 3-А класу на козацький етно-хутір "Козацька січ"

Школярів чекали знайомство з українськими народними традиціями та побутом селян і козаків, веселі козацькі розваги та смачний український обід!

 

 

 

 

23 трав. 2017

Весела і пізнавальна мандрівка

22 травня учні третіх класів здійснили подорож на єтно-хутор "Козацька Сiч". Фотозвіт 3-В класу

 

 

 

 

19 трав. 2017

З прем'єрою!

Молодша група театральної студії " Натхнення" представила виставу "Казка дідуся Скрипу"

 

 

 

 

 

17 трав. 2017

"Зоряні війни"

16.05.2017 відбувся фінальний етап гри «Лазертаг» серед учнів ЗНЗ м. Дніпро

 

 

 

 

 

16 трав. 2017

Відбулися зональні змагання на першість Дніпропетровської області "Козацький гарт"

У напруженій боротьбі збірна команда школи посіла почесне ІІ місце. Вітаємо!

 

 

 

 

 

15 трав. 2017

В дні святкування 72 річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні учні 3-А класу відвідали музей-діораму «Битва за Дніпро»

Учні мали змогу переглянути тематичну експозицію та масштабне полотно діорами, а також прослухати інформацію екскурсовода.

 

 

 

 

15 трав. 2017

Флешмоб із безпеки дорожнього руху

На завершення Тижня безпеки дорожнього руху в Україні учні початкової школи провели флешмоб

 

 

 

 

13 трав. 2017

Заслужена нагорода! Учні 3-А класу побували на екскурсії в музеї імені Яворницкого

На початку травня учні 3-А класу стали переможцями благодійної акції "Збережи дерево - врятуй дитину" і отримали сертифікат на відвідування історичного музею

 

 

 

 

12 трав. 2017

Екскурсія до музею під відкритим небом

Учні 7-Б класу, разом з класним керівником Захарченко Л.Г., побували в музеї Героїв АТО

 

 

 

 

12 трав. 2017

Безпека на дорозі - безпека життя!

Під таким гаслом пройшла сьогодні в школі виховна година

 

 

 

 

10 трав. 2017

Екскурсія до музею Героїв АТО

5 травня учн 8-В класа відвідали музей Героїв АТО

 

 

 

 

5 трав. 2017

Екскурсія в Діораму "Битва за Дніпро"

Напередодні Дня перемоги учні 8-В класу відвідали Діораму

 

 

 

 

4 трав. 2017

Підведені підсумки благодійної акції «Збережи дерево – врятуй дитину»

Більше напівтонни макулатури зібрали учні молодших класів, щоб внести свій вклад в порятунок тяжкохворих дітей!

 

 

 

 

3 трав. 2017

28 квітня відбувся міський фестиваль краси та моди «На подіумі юнь, краса, гармонія»

Шкільний театр моди «Екстрім» нагороджено дипломом за художній та естетичний рівень колеції

 

 

 

 

27 квіт. 2017

УВАГА!!!

27 квітня - День цивільного захисту у школі

 

 

 

 

26 квіт. 2017

Учні 8-А класу взяли участь в профорієнтаційному заході

На базі швейного училища № 55 відбулася презентація робітничих професій

 

 

 

 

26 квіт. 2017

26 квітня - Міжнародний день пам’яті Чорнобиля

26 квітня 1986 року сталася наймасштабніша трагедія для всього людства і України зокрема – вибух на Чорнобильській атомній станції

 

 

25 квіт. 2017

Патріотичний концерт "АНГЕЛИ ТЕБЕ ОБЕРІГАЮТЬ"

Учні 7-Б класу відвідали патріотичний концерт театру ім. Т.Г.Шевченко "Ангели тебе оберігають"

 

 

 

25 квіт. 2017

Визначені призери міського конкурсу "Зоряне коло"

Вітаємо ученицю 11 класу Рогожа Анну, яка посіла І місце в номинації «Художнє читання»!
 

 

 

13 квіт. 2017

Благодійна ініціатива «Збережи дерево – врятуй дитину». Приєднуйся!

Наша школа з 18.04 по 21.04 проводить эколого-благодійну акцію по збору макулатури

 

 

 

 

 

12 квіт. 2017

12 квітня у міському палаці дітей та юнацтва відбувся міський фестиваль «ЗОРЯНЕ КОЛО»

Учениця 11 класу Рогожа Анна взяла участь у номініції "Читці"

 

 

 

 

 

4 квіт. 2017

Оголошено результати районного туру міського огляду-конкурсу дитячо-юнацької творчості «Зоряне коло»

Вітаємо нашіх призерів!

 

 

 

 

 

27 бер. 2017

Шкільна театральна студія "Натхнення" стала лауреатом міського традиційного дитячого фестивалю «Театральні обрії».

Вітаємо актерів театра та їх керівника Маньковську О.С.!

 

 

 

 

 

23 бер. 2017

Міський фестиваль дитячих театральних колективів "Театральні обрії"

Шкільна театральна студія "Натхнення" взяла участь у міському традиційному дитячому фестивалі «Театральні обрії»

 

 

 

 

21 бер. 2017

Учениця 11 класу Рогожа Анна стала лауреатом міського конкурсу читців "О, слово рідне, хто без тебе я..."

Конкурс проводился з нагоди відзначення 203-ї річниці від Дня народження основоположника української літератури Т.Г.Шевченка

 

 

 

 

17 бер. 2017

Відбувся районний тур фестивалю краси та моди «На подіумі юнь, краса, гармонія»

Вітаємо шкільний театр моди «Екстрім» з перемогою!

 

 

 

16 бер. 2017

Районний тур фестівалю "Зоряне коло"

У конкурсі взяли участь шкільні танцювальні і вокальні колективи. Чекаємо результатів і сподіваємося на успіх!

 

 

 

 

 

16 лют. 2017

Останні новини!

Підведені підсумки районних турів міського конкурсу читців української поезії та міського фестивалю «Театральні обрії» в номінаціях

 

 

 

1 лют. 2017

Відбувся районний тур фестивалю «Театральні обрії»

Вітаємо колектив шкільної театральної студії «Натхнення» та їх керівника Маньковску О.С., що стали переможцями!

 

 

 

19 січ. 2017

18 січня учні школи відвідали виставу Advert Event Studio "Інспектор Гаджет"

Advert Event Studio пропонує для перегляду вистави за соціальною тематикою

 

 

 

 

2 груд. 2016

Залучення до джерел багатовікової культурної спадщини українського народу

Екскурсія учнів 4-х класів в Центр української культури "Коло калинове" міського палацу дітей та юнацтва

 

 

 

1 груд. 2016

Технічний музей «Машини часу»

Учні 4-х класів вчинили подорож в минуле століття

 

 

 

28 лист. 2016

Наші зірочки в сузір'ї зірок

Артисти шкільної театральної студії "Натхнення" одержали нові перемоги. Тепер на Міжнародному багатожанровому фестивалі-конкурсі "Усі Зірки Галактики 2016"

 

 

 

 

 

19 жовт. 2017

Півгодинки на цікавинку

Команда учнів 4-А класа взяла участь у відбірковому турі міського конкурсу "Півгодинки на цікавинку"

 
19 жовт. 2017

Півгодинки на цікавинку

Команда учнів 4-А класа взяла участь у відбірковому турі міського конкурсу "Півгодинки на цікавинку"