Дніпровська гімназія № 96 імені Д. І. Решетняка Дніпровської міської ради

 

«Використання Інтернет – та медіаосвітніх технологій у навчально-виховному процесі...»

Діяльність

в обласній дослідно-експериментальній програмі за темою:

«Використання Інтернет – та медіаосвітніх технологій у навчально-виховному процесі сучасної школи та їх вплив на становлення інноваційної особистості»

 

    

   Навчальний заклад з вересня 2011 року працює в дослідно-експериментальному проекті: “Використання Інтернет – та медіаосвітніх технологій у навчально-виховному процесі сучасної школи та їх вплив на становлення інноваційної особистості”.

  Основною метою дослідження експерименту є перевірка результативності засобів ефективного використання Інтернет-технологій та електронних медіа, відповідних інноваційних технологій у навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладах.

         Об’єктом дослідно-експериментальної роботи є навчально-виховний процес сучасної школи в умовах інформатизації системи освіти.

        Завданнями навчального закладу та педагогічного колективу  в дослідно-експериментальній роботі визначено:

  1. Дослідженння та обґрунтування соціальних, психологічних, педагогічних умов для опанування учнями та вчителями сучасних інформаційних технологій щодо використання їх у навчально-виховному процесі.

  2. Дослідження впливу використання Інтернет та мультимедійних технологій на результати навчально-виховного процесу на уроках з різних предметів та позаурочний час.

  3. Підготовка педагогічного колективу до проведення дослідно-експериментальної роботи.

    Адаптоване впровадження в навчально-виховний процес інноваційних технологій і методик потребувало поєднання різних форм методичної взаємодії предметних комісій школи, творчих груп, школи молодого вчителя. Взаємодію координувала методична рада на чолі з директором.

    Планомірній роботі над методичною проблемою школи («Впровадження у навчально – виховний процесс інноваційних педагогічних технологій через удосконалення уроку як засіб розвитку креативності вчителя й учня») підпорядковано масові форми методичної роботи: педради, наукові читання, психолого-педагогічні семінари, конференції та круглі столи. Групова робота реалізувалася через організацію роботи предметних комісій, проектну діяльність, участь у роботі творчих груп.

   2012-2013 навчальний рік для педагогічного колективу КЗО «СЗШ №96» ДМР дослідно-експериментальна робота була спрямована на створення сучасної цілісної системи шкільної програмно-методичної структури навчально-виховного процесу для формування умінь усвідомленого використання сучасних електронних технологій, широке моделювання уроку для вивчення різних об’єктів і явищ, мультимедійним навчанням та довідковими посібниками, формування практичних прийомів диференціації та систематизації Інтернет – ресурсів.

   Протягом даного часу педагогічним колективом навчального закладу продовжилася робота щодо вивчення та опрацювання наукових, науково-практичних педагогічних та психологічних літературних джерел із питання використання Інтернет та медіаосвітніх технологій в навчальному процесі.

   У квітні 2013 року учитель англійської мови Бобильова Я.В. пройшла навчання з курсу: «Ефективне використання Інтерактивних Дошок Panasonic у навчальному процесі».

   Бобильова Я.В., учитель англійської мови, та Касьянов Б.О., учитель фізики, в 2012-2013 н. р. на виконання програми «Партнерство в навчанні» взяли участь у Всеукраїнському Інтернет - конкурсі «Вчитель – новатор».

   22 листопада 2012 року в навчальному закладі був проведений семінар для вчителів української мови та літератури з теми: «Шляхи розвитку творчої особистості на уроках української мови та літератури через Інтернет - ресурси» та 30 листопада 2012 року – засідання МК заступників директорів з виховної роботи з теми: «Нетрадиційні форми виховної роботи як засіб розвитку інноваційної особистості».

   З метою підвищення рівня професійної майстерності учителів географії  в умовах переорієнтації процесу навчання та викладання предмету з використанням  Інтернет 24 січня та 20 квітня в навчальному закладі був проведений майстер-клас для вчителів географії міста та району з теми:  «Інтерактивні технології та використання Інтернет у вивченні географії».

     2013-2014 навчальний рік для педагогічного колективу КЗО «СЗШ №96» ДМР дослідно-експериментальна робота була спрямована на розширення електронних ресурсів для інформаційно-комунікаційної підтримки експерименту з упровадження  Інтернет та медіа технологій і поширення кращого педагогічного досвіду, розроблення навчально-методичних комплексів для підготовки і підвищення кваліфікації педагогів з питань використання Інтернет- та медіаосвітніх технологій в освітньому процесі загальноосвітнього навчального закладу.

    Протягом даного часу педагогічним колективом навчального закладу продовжилася робота щодо вивчення та опрацювання наукових, науково-практичних педагогічних та психологічних літературних джерел із питання використання Інтернет та медіаосвітніх технологій в навчальному процесі. Проводилися засідання творчих груп, методичних комісій щодо організації та участі в конференціях, конкурсах, семінарах, проектах різного рівня з метою підвищення рівня освітньої кваліфікації педагогів з цього питання.

    Бобильова Я.В., Мироненко М.В., учителі англійської мови, в 2013-2014 н.р. на виконання програми «Партнерство в навчанні» взяли участь у Всеукраїнському Інтернет - конкурсі «Вчитель – новатор».

  

     2014-2015 навчальний рік для педагогічного колективу КЗО «СЗШ №96» ДМР дослідно-експериментальна робота була спрямована  на узагальнення:

  •  заходів з підвищення кваліфікації педагогів з питань використання Інтернет- та медіаосвітніх технологій в освітньому процесі в системі післядипломної освіти;
  • здійснення підсумкового етапу діагностики рівнів інформаційної культури суб’єктів навчально-виховного процесу та їхньої готовності до конструктивної взаємодії;
  • статистична обробка результатів дослідно-експериментальної роботи, що відображають розвиток інформаційної культури особистості в навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів і в сім’ї;
  • аналіз отриманих результатів дослідно-експериментальної роботи  з метою визначення змін, які відбулися порівняно зі станом на початок експерименту;
  • загальнення результатів упровадження Інтернет- та медіаосвітніх технологій в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів;
  • розроблення висновків та рекомендацій за підсумками експерименту.

   Протягом даного часу педагогічним колективом навчального закладу продовжилася робота щодо вивчення та опрацювання наукових, науково-практичних педагогічних та психологічних літературних джерел із питання використання Інтернет та медіаосвітніх технологій в навчальному процесі.

       Проводилися засідання творчих груп, методичних комісій щодо організації та участі в конференціях, конкурсах, семінарах, проектах різного рівня з метою підвищення рівня освітньої кваліфікації педагогів з цього питання.

 

У червні 2014 р. десять педагогів школи отримали сертифікати про успішне завершення оновленого очного курсу за програмою "Intel@ Навчання для майбутнього" "Проектна діяльність в інформаційно-освітньому середовищі ХХІ століття" (v.10.2)

 

  

З 17 по 29 жовтня 2016 року ще десять педагогів школи навчалися за програмою "Intel@ Навчання для майбутнього"

 

 

Кращі урокі учителів школи із застосуванням мультимедійних технологій навчання

 

Розробки уроків української мови із застосуванням мультимедійних технологій навчання (тема «Прислівник» для учнів 7-х класів)

Учитель Теліпко Н.В.

 

Районний конкурс "Урок року" в номінації "Англійська мова в початковій школі"

Учитель Штефанко М.Г.

Розробка уроку. Тема: Народні музичні інструменти. 5 клас

Учитель Безгінова Т.Ф.

Урок музичного мистецтва у 6 класі. Тема: Життя, присвячене пісні

Учитель Безгінова Т.Ф.

Розробка уроку. Тема: Образ щастя в музичному мистецтві. 7 клас Учитель Безгінова Т.Ф.

Розробка уроку. Тема: «И та І в кінці прислівників»

7 клас

Учитель Руденко К.А.

 

Розробка уроку. Тема: “Ступені порівняння прикметників. Утворення вищого і найвищого ступенів порівняння прикметників” 6 клас Учитель Руденко К.А.

Урок – тренінг з курсу «Основи здоров’я» з використанням інтерактивної технології ООЖН.

1 клас Учитель Семененко А.І.

Урок-подорож. Тема: Квіткові рослини. Квітка Учитель Лимар О.М.

 

Через систему «Мої знання» ведуться електронні журнали та щоденники, що забезпечує вчасне інформування батьків про результати навченості дітей. Працює та постійно оновлюється шкільний сайт. В 2012-2013 і 2013-2014 н.р. КЗО «СЗШ №96» ДМР посів  ІІ місце у районному конкурсі «Кращий Інтернет – сайт ЗНЗ». Управлінська діяльність школи повністю комп’ютерізована.