Дніпровська гімназія № 96 імені Д. І. Решетняка Дніпровської міської ради

 

ДІЯЛЬНІСТЬ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ

 

 

  Проблема, над якою працює психологічна служба школи:

«Розвиток пізнавальних інтересів учнів в системі реалізації компетентної освіти».

 

 

   З метою оптимізації умов для формування особистості учнів психологічна служба КЗО «СЗШ № 96» ДМР спрямовувала свою діяльність на забезпечення індивідуального підходу до всіх учасників навчально-виховного процесу на основі його психолого-педагогічного вивчення, яка сприяла їх гармонійному розвитку.
    Психологічна служба школи у 2015 — 2016 н. р. ставила  перед собою такі завдання:

   - виявлення труднощів учнів, які перешкоджали їх ефективному навчанню та взаємодії у шкільному колективі;
   - дослідження індивідуальних особливостей учнівських колективів та окремих учнів, яке сприяло їх інтеграції у шкільне середовище;
  - співпраця з педагогами школи, надання їм рекомендацій для всебічного розвитку та успішної взаємодії з учнями під час навчально-виховного процесу;
   - підтримка учнів, які опинились в складних життєвих обставинах та потребують додаткової уваги і соціально-психологічного супроводу;
    - сприяння професійному самовизначенню учнів старших класів;
    - просвіта батьківських колективів для покращення взаємодії з учнями на різних вікових етапах.

     Протягом 2015 – 2016 н. р. вивчався характер взаємин між учителями і учнями, враховуючи  норми розвитку дитини і динаміку психічних станів.
     

      Практичним психологом здійснювалася діяльність за наступними напрямками:

  1. психодіагностична робота;
  2. консультаційна;
  3. психологічна просвіта;
  4. корекційна та розвивальна робота;
  5. організаційно – методична робота.

    Діяльність практичного психолога була спрямована на роботу з дітьми, батьками та педпрацівниками:
І. Робота з дітьми.
  1. Індивідуальне консультування учнів.
  2. Психодіагностичне дослідження.
  3. Профорієнтаційна робота.
 4. Проведення психокорекційних вправ.
ІІ. Робота з батьками
  1. Індивідуальне консультування.
  2. Спільні психокорекційні вправи для батьків і дітей.
  3. Психодіагностичне дослідження.
  4. Забезпечення зв’язку «батьки-учень-учитель».
  5. Психологічна просвіта батьків щодо питань сімейного виховання.
ІІІ. Робота з педпрацівниками
  1. Індивідуальне консультування.
  2. Психологічна просвіта класних керівників.
  3. Виступи на педагогічних нарадах.
  4. Розробка психологічних рекомендацій щодо оптимізації навчально-виховного процесу.
  

Напрями психодіагностики:
• вивчення перебігу адаптаційного періоду учнів 1-х, 5-х класів;
• дослідження професійної спрямованості учнів;
• вивчення особливостей пізнавальної сфери учнів різних вікових категорій;
• діагностика особистісних особливостей;
• вивчення інтелектуальних показників розвитку дитини;
• дослідження емоційної сфери учнів.

 

Аналізуючи проблеми звернень, можна побачити, що найбільша їх кількість з боку всіх учасників навчального процесу з приводу емоційних проблем та проблем у спілкуванні. Тому необхідно врахувати це наступного року та розробити виховні години, виступи на батьківських зборах, рекомендації для вчителів з цих тем.

Також продовжити роботу з емоційними станами учнів.

 

Було проведено виховні години за темами: «Молодь та шкідливі звички», «Уміння казати «Ні!», «Що ми знаємо про СНІД?», «Для чого нам потрібні правила», «Конфлікти в учнівському середовищі», «Партнерська взаємодія в школі», «Про це…».

 

Велика увага  приділялась роботі з дітьми, які знаходяться на інклюзивній формі навчання. Проводилась корекційна робота в залежності від психолого-педагогічного висновку. Кожна дитина відвідувала корекційне заняття тричі на тиждень. Інклюзивне навчання в нашій школі базується на основі психолого-педагогічного вивчення потенціалу та особливостей розвитку дитини з особливими освітніми потребами, прогнозування можливих труднощів у процесі навчання та шляхів їх подолання, соціально-педагогічної взаємодії колективу навчального закладу. Для дітей з особливими освітніми потребами на основі робочого навчального плану розроблялись індивідуальні навчальні плани з урахуванням рекомендацій ПМПК.

 

Аналізуючи статистичні дані, виявлено, що робочий час було розподілено таким чином: організаційно-методична робота – 38 % часу; безпосередня робота з клієнтами – 30 % часу; просвітницька робота (групова) – 10 %; індивідуальна корекційно-розвиваюча робота – 8 %; індивідуальні консультації учнів – 5 %, батьків – 3 %; індивідуальна діагностична робота з учнями – 4 %, учителями – 1 %, батьками – 1 %.

 

Проблема, над якою працює психологічна служба школи:

«Розвиток пізнавальних інтересів учнів в системі реалізації компетентної освіти».